Tarieven en voorwaarden
Het is elke dag onze ambitie om de beste kwaliteit en service te leveren, doch met tarieven aangepast aan de lokale markt.

Door regionaal actief te zijn, verhogen wij niet alleen het persoonlijk engagement en contact. Het stelt ons ook in staat om onze tarieven (en kosten) onder controle te houden. Het is niet onze ambitie om de grootste te zijn. Wel om de beste te zijn, tegen eerlijke en transparante tarieven.

Onze vennoten zijn sterk betrokken in de dossiers, wat een efficiënte en kwaliteitsvolle aanpak garandeert. Volckaert & Volckaert Advocatenkantoor hanteert een open prijsbeleid. Onze tarieven zijn steeds exclusief BTW.

Ereloon

Zonder afwijkende afspraak wordt het ereloon doorgaans berekend aan de hand van een uurtarief dat afhangt van factoren, zoals:

 • de aard en complexiteit van het dossier
 • de ervaring en specialisatie van de behandelende advocaat
 • het hoogdringende karakter van het verleende advies of de verleende bijstand
 • de behaalde resultaten

Het ereloontarief kan worden verhoogd:

 • Ingevolge de hoge waarde van de zaak: de cliënt betaalt een bepaald percentage in meer op het basistarief.
 • Ingevolge het uitzonderlijke resultaat van het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad of de hoogdringendheid.

In bepaalde gevallen is bovendien een vast bedrag per dossier, mede in functie van het aantal dossiers (bijvoorbeeld: invorderingen). Indien de aard van onze tussenkomst het toelaat, maken wij op voorhand graag een raming van onze kosten en erelonen.

Algemene kosten
De algemene kosten verbonden aan de werking van het kantoor (met inbegrip van de aanmaak van het dossier) worden begroot op 20% van het ereloon. In kleine dossiers dient soms een minimum van 50€ te worden aangerekend.
Administratieve en andere kosten

Het kantoor rekent volgende tarieven voor haar kosten:

 • Brieven: 11€ per brief
 • Dactylografie besluiten, verzoekschriften en andere documenten: 10€ / blz.
 • Verplaatsingskosten : 0,60 euro/ kilometer
 • Kopieerkosten : 0,05/blad
 • Abnormale verzendingskosten (andere dan gewone zendingen): conform kosten Bpost of door expeditiebedrijf aangerekende kosten

Boekhoudkundige kosten
De kosten derden zoals bvb. deurwaarderskosten, kosten gerechtsdeskundige, enz., worden door handelaars rechtstreeks betaald aan de dienstverlener. Voor particulieren worden deze kosten derden betaald door het advocatenkantoor een doorgerekend aan de eindklant onder de noemer Boekhoudkundige Kosten. Andere gerechtskosten zoals rolrecht, aflevering expeditie, enz. worden eveneens voorgeschoten door het advocatenkantoor en doorgerekend aan de eindklant onder deze rubriek.
Facturatie
Standaard vragen wij een provisie alvorens de werkzaamheden aan te vatten. Daarna wordt volgens de noodwendigheden van het dossier bijkomende voorschotten gevraagd. Bij afhandeling van het dossier ontvangt U een gedetailleerde slotfactuur.