Vennoten en Medewerkers
Francis VOLCKAERT
Advocaat-Vennoot
Francis Volckaert behaalde zijn kandidatuur in de rechten aan de Université Notre Dame de la Paix Namur in 1990 en zijn licentie in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1993.  Hij vervolledigde zijn studies met een Master in Law (LLM ‘94) aan Cornell University in de staat New York in de Verenigde Staten.

Francis Volckaert is aan de Balie van Brugge sedert 1993 en vervoegde dat jaar zijn vader Robert Volckaert in het advocatenkantoor. Het advocatenkantoor werd als snel omgedoopt in Volckaert & Volckaert Advocatenkantoor. Sedert 1999 wordt hij regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Francis Volckaert werd in 2015 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht over het Eerste Kanton te Oostende. Hij zetelt ook in diverse raden van bestuur.

Voorkeurmateries:

 • Handelsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Aannemingsrecht (zowel private als publiekrechtelijke bouwdossiers)
 • Vereffening-verdeling en nalatenschappen
 • Huurrecht (woninghuur, handelshuur, pacht)
 • Mede-eigendom
 • Ondernemingen in moeilijkheden, wet continuïteit der ondernemingen en faillissementen

Francis VOLCKAERT
Advocaat-Vennoot
Francis Volckaert behaalde zijn kandidatuur in de rechten aan de Université Notre Dame de la Paix Namur in 1990 en zijn licentie in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1993.  Hij vervolledigde zijn studies met een Master in Law (LLM ‘94) aan Cornell University in de staat New York in de Verenigde Staten.

Francis Volckaert is aan de Balie van Brugge sedert 1993 en vervoegde dat jaar zijn vader Robert Volckaert in het advocatenkantoor. Het advocatenkantoor werd als snel omgedoopt in Volckaert & Volckaert Advocatenkantoor. Sedert 1999 wordt hij regelmatig benoemd als curator in faillissementen. Francis Volckaert werd in 2015 benoemd tot Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht over het Eerste Kanton te Oostende. Hij zetelt ook in diverse raden van bestuur.

Voorkeurmateries:

 • Handelsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Aannemingsrecht (zowel private als publiekrechtelijke bouwdossiers)
 • Vereffening-verdeling en nalatenschappen
 • Huurrecht (woninghuur, handelshuur, pacht)
 • Mede-eigendom
 • Ondernemingen in moeilijkheden, wet continuïteit der ondernemingen en faillissementen

Robert VOLCKAERT
Advocaat-Vennoot
Robert Volckaert is doctor in de rechten (1956) en licentiaat in het notariaat en in de criminologie (1957). In 1958 opende hij zijn advocatenkantoor in Oostende langsheen de Koninginnelaan. In 1973 bracht hij zijn kantoor over naar de Elisabethlaan.

Robert Volckaert maakte jarenlang deel uit van de Raad van Orde van de Balie van Brugge was stafhouder van 1987 tot 1989.

In 2008 werd hij door de Orde van Advocaten gevierd voor 50 jaar balie.

Voorkeurmateries:

 • Handelsrecht
 • Vennootschapsrecht
 • Aannemingsrecht
 • Vereffening-verdeling en nalatenschappen
 • Huurrecht
 • Sportrecht

Gilles CAERELS
Advocaat-Medewerker
Gilles Caerels is licentiaat in de rechten (KU Leuven 2008) en haalde een aanvullende master in ‘Droit économique – option entreprise’ (ULB 2009). Hij is sedert 1 oktober 2009 ingeschreven aan de balie van Brugge. Sinds 2011 is hij medewerker bij Volckaert & Volckaert Advocatenkantoor. Hij is eveneens actief als voorlopig bewindvoerder en wordt door de rechtbank aangesteld als schuldbemiddelaar. In 2016 werd hij bestuurslid van de Conferentie van de Jonge Balie te Brugge vzw.
Ann-Sophie DE BUCK
Advocaat-Medewerker
Ann-Sophie De Buck behaalde haar master of laws aan de faculteit rechtsgeleerdheid aan de UGent in 2016. Zij is sedert 1 oktober 2016 ingeschreven aan de balie van Brugge.
Annelies Blommaert
Administratief bediende
Annelies Blommaert
Administratief Bediende